XII Zjazd Stowarzyszenia połączony z konferencją naukową pt. „Ekstremizmy jako źródło prawa”

XII Zjazd Stowarzyszenia połączony z konferencją naukową pt. „Ekstremizmy jako źródło prawa”

W dniach 16-17 września 2023 r. w Nowym Sączu odbędzie się XII Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES", połączony z ogólnopolską konferencją naukową pod tytułem "Ekstremizmy jako źródło prawa".

Celem konferencji jest refleksja nad rolą postaw skrajnych jako źródeł konstytutywnych norm prawnych.

Definicje ekstremizmu w nauce często podkreślają trzy elementy znaczeniowe tego terminu: przekraczanie hegemonicznych norm w danej grupie społecznej, antydemokratyczne i antywiększościowe działanie zmierzające do zmiany politycznej przed osiągnięciem społecznej akceptacji oraz brak tolerancji dla przeciwnych poglądów, nawet jeśli mają one wymiar hegemoniczny.

Termin ekstremizm jest zwykle nacechowany negatywnie i kojarzy się z czymś spoza właściwego porządku. Konferencja ma na celu jednak spojrzenie na ten problem z innej perspektywy, jako na postawę krytyczną wobec status quo.

Prawo może mieć różne relacje z ekstremizmem - z jednej strony definiuje go i wykorzystuje sankcje by tłumić i osłabiać tendencje uznane za ekstremistyczne, z drugiej zaś poglądy uznawane kiedyś za ekstremistyczne mogą być materialnym źródłem aktualnego porządku prawnego. Rewolucja zwykle zaczyna się od aktywizmu mniejszościowych grup, który prowadzi do radykalnej przebudowy status quo, a prawo jest jej podstawowym narzędziem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Będzie to świetna okazja do wymiany myśli i poglądów z naukowcami oraz praktykami z różnych dziedzin.

Do pobrania
Formularz zgłoszeniowy Fontes 2023
Zaproszenie na XII Zjazd Fontes
Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!