Złote Jabłko Sądeckie dla Rektora dr. Dariusza Woźniaka, prof. WSB-NLU!

Konferencja, podsumowująca X edycję projektu "Włącz myślenie postaw na przedsiębiorczość" była też okazją do uhonorowania rektora dr. Dariusza Woźniaka, prof. WSB-NLU Złotym Jabłkiem Sądeckim, przyznanym przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego! 💙

W jego imieniu odznaczenie wręczył rektorowi wicestarosta Antoni Koszyk.

- To wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju turystyki, promocję Sądecczyzny na arenie międzynarodowej oraz osobisty wkład w rozwój oświaty na poziomie akademickim – podkreślił wicestarosta Antoni Koszyk.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!