Bazy danych z NLU

Bazy z NLU
Baza online JSTOR

Baza online JSTOR

Baza zawiera archiwum ważniejszych czasopism z zakresu wielu dyscyplin naukowych, biznesu, ekologii i botaniki, języka i literatury, czasopisma matematyczne i statystyczne, czasopisma o tematyce zdrowia, muzyki, sztuki. Dostęp do bazy tylko z komputerów uczelni.