Bazy danych online dla studentów

Bazy online
Twoja biblioteka – Twój wybór

Twoja biblioteka – Twój wybór

 • ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Pozwala na dostęp do ponad dwóch milionów pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. W zasobach wypożyczalni ACADEMICA znajduje się współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców.
 • BANK DANYCH LOKALNYCH - największy w Polsce uporządkowany i udostępniany w Internecie zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Bank Danych Lokalnych jest prowadzony i rozwijany przez Główny Urząd Statystyczny. Instrukcja korzystania z bazy znajduje się tutaj.
 • BAZEKON - to bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Baza oferuje dostęp do blisko 80 tys. pełnych tekstów artykułów.
 • BAZTECH - baza danych, która rejestruje zawartość polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza obejmuje ponad 500 tytułów polskich czasopism. Znaleźć w niej można artykuły i materiały z konferencji opublikowane w czasopismach od 1998 roku. Wybrane publikacje udostępniane są w wersji pełnotekstowej.
 • BIBLIO - platforma ebookpoint BIBLIO, to multimedialna biblioteka cyfrowa. Umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z zakresu informatyki: lista tytułów. Działa na zasadach tradycyjnej biblioteki przeniesionej do sieci. Dzięki nowoczesnej aplikacji mobilnej, dostępnej na systemy Android oraz iOS, można z niej korzystać w dowolnym momencie i dowolnym miejscu. Korzystanie z bazy ebookpoint BIBLIO wymaga rejestracji i podania indywidualnego kodu dostępu, który znajduje się w CloudA w zakładce „Biblioteka”. W przypadku braku takiego kodu prosimy o kontakt z Biblioteką.
 • CEEOL (Central and East European Online Library) to baza online zawierająca pełne teksty czasopism i książek z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wydane w różnych językach (w tym w języku polskim) na terenie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ponad 60% publikacji zgromadzonych w bazie udostępniane jest bezpłatnie w trybie Open Access. Dostęp – po zarejestrowaniu.
 • CEJSH – jest ogólnodostępną bazą danych, publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
 • EBSCOhost - bazy danych udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Informacja o zdalnym dostepie do bazy znajduje się w CloudA po zalogowaniu i wejściu w zakładkę "Biblioteka".
 • ELSEVIER - elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej na serwerze ScienceServer (SS) w ICM. Od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej instytucje naukowe i biblioteki akademickie mają dostęp on-line do wszystkich czasopism z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych. W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.
 • Emerging Markets Information Service (EMIS) Polska - zapewnia kompleksowe i wyczerpujące informacje z ponad 6,500 publikacji wraz z wieloletnimi archiwami.
  Do dyspozycji użytkowników są m.in. pełne sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, dane dotyczące profili spółek, statystyki i raporty sektorowe, analizy makroekonomiczne, dane i analizy makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Ponadto w bazie dostępne są czasopisma pełnotekstowe jak np. Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna i in.
  Z bazy można korzystać z komputerów w sieci uczelni lub zdalnie - poprzez wirtualne laboratorium, pod linkiem: www.emis.com. Po wejściu na stronę główną bazy należy w prawym górnym rogu strony nacisnąć: „CLIENT LOG IN” lub po zmianie języka na polski: „LOGIN KLIENTA”.
  Tutoriale:
 • EUROSTAT - serwis tworzony przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Zawiera informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania. Baza zawiera publikacje i dane prezentowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim; pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych. Serwis jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie.
 • IBUK LIBRA – serwis umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (1869 tytułów). Każdy użytkownik w sieci uczelni, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/, powinien otrzymać dostęp do książek w ibuku. Znajdź książkę przy pomocy naszej wyszukiwarki, wprowadzając odpowiednie filtry, a następnie kliknij na wybraną publikację aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści.
  W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji pracy z książką należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.
  W systemie CloudA po zalogowaniu i wejściu na „Bibliotekę” każdy użytkownik znajdzie swój osobisty PIN - kod do zdalnego dostępu i może korzystać z oferty z komputerów domowych. Tutaj znajduje się instrukcja.
  Uwaga: korzystając ze strony http://libra.ibuk.pl w pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło), a dopiero później system pyta nas o PIN!
  Z bazy można korzystać za pomocą: komputera, smartphona, tableta, laptopa.
 • Internet Archive - internetowe archiwum zasobów multimedialnych oraz archiwum historii Internetu. W Internet Archive znajdują się historyczne wersje stron WWW, a także książki, fotografie, filmy, nagrania programów telewizyjnych, nagrania muzyczne i dawne wersje oprogramowania. Z archiwum można korzystać bezpłatnie dla celów edukacyjnych. Duża część zasobów dostępna jest również bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.
 • Książki elektroniczne w licencjach krajowych - wyszukiwarka obejmuje wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana poddziedzina, to zostanie wyświetlona cała dziedzina.
 • Social Psychology - ebook dostępny z komputerów na terenie uczelni lub poprzez wirtualne laboratorium. (Po kliknięciu w link nie wpisujemy emaila tylko naciskamy przycisk z napisem: "No thanks, I'll skip this step").
 • Open Textbook Library - baza obejmuje teksty z różnych dziedzin: informatyki, nauk społecznych, medycyny i innych (otwarty dostęp).
 • Otwarte Dane - dane ponad 100 instytucji publicznych. Domena udostępnia osobom indywidualnym, firmom i innym organizacjom część zasobów publicznych danych jakimi dysponują urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe. Portal jest źródłem wiarygodnych na bieżąco aktualizowanych danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania. Aktualna lista dostawców danych jest dostępna w dziale Instytucje. Do korzystania ze strony nie jest wymagana rejestracja. W celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności, w tym tworzenia własnych zestawień danych i wygodnego śledzenia aktualizacji danych, należy założyć konto w serwisie.
 • SPRINGER - wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2020. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r. Tematyka obejmuje następujące dziedziny wiedzy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i in. W ramach licencji Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych.
  Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydawnictwo to zostało włączone do Springera. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ponad 137 tysięcy tomów. Katalogi zostały zaktualizowane w dniu 6.04.2021, gdyż poprzednie wersje obejmowały pomyłkowo Palgrave Legacy. Katalogi w różnych zakresach oraz formatach można wynegenerować samemu na stronie wydawcy (należy wybrać “Collections with reference works”, “English” i wszystkie kolekcje tematyczne, a na końcu listy kolekcji tematycznych wejść do sekcji “Legacy”, gdzie należy pozostawić tylko początkowe 4 kolekcje i wyłączyć wszystkie kolekcje “Palgrave”).
 • SCOPUS z dodatkiem SciVal - produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.
 • WEB OF SCIENCE z dodatkiem InCites - kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 23.000 tytułów bieżących, ponadto w bazie zindeksowane jest 10.000 tytułów czasopism archiwalnych. Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, AHCI, CPCI, JCR, BKCI, ESCI, CCR i IC zgrupowane są na serwerze jako pakiet WoS Core Collection, patrz instrukcja w języku polskim oraz w wersji mutlimedialnej. Cała kolekcja WoS obejmowała na początku 2017 r. ponad 140 mln rekordów, w tym ponad 94 mln jest dostępne w ramach licencji krajowej. Pakiet Core Collection obejmował ok. 65 mln rekordów, w tym w ramach licencji dostępne jest ponad 59 mln, w tym ponad 37 mln rekordów od 1996.
 • WILEY - licencja obejmuje 1400 czasopism z kolekcji “Full Collection 2018” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (108 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2018). W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Czasopisma Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library.
 • WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI (WBN) - program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM.
  Na stronie WBN uruchomiona została przeglądarka dziedzinowa e-ksiązki w WBN, która obejmuje wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.
  Ponadto w ramach licencji krajowej mamy dostęp on-line do ważnych czasopism:
 • NATURE - jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ukazuje się w formie tygodnika ilustrowanego. Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010.
 • SCIENCE - czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science (AAAS). Czasopismo jest prestiżowym źródłem informacji o najnowszych, szczególnie doniosłych odkryciach w dziedzinie nauk przyrodniczych. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Bazy testowe

1. Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dzisiaj został aktywowany dostęp testowy do baz Applied Science & Technology Source Ultimate oraz EBSCO eBook Subscription Psychology Collection w ramach bazy EBSCO i potrwa do 30 czerwca br. Poniżej przesyłamy bezpośrednie linki do obu baz (po uprzednim zalogowaniu do EBSCO):  

Applied Science & Technology Source Ultimate
Baza zawiera setki pełnotekstowych czasopism z wiodących indeksów cytowań. To również setki pełnotekstowych czasopism naukowych cytowanych w kluczowych indeksach tematycznych, takich jak czasopisma naukowe, technologiczne i inżynierskie dostarczające najnowszych informacji o trendach, postępach i innowacjach w naukach technicznych.
Ulotka informacyjna o bazie znajduje się tutaj.

Bezpośredni link – https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5026981&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=aps

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection
Kolekcja obejmuje szeroki zakres pojęć: psychologia kliniczna, psychologia poznawcza i poznanie, poradnictwo, psychologia rozwojowa, psychologia ewolucyjna, neuropsychologia, psychoanaliza, psychopatologia, psychoterapia, psychologia społeczna. Zawiera setki popularnych tytułów, w tym poradniki, podręczniki na poziomie zaawansowanym oraz książki dla studentów i osób zawodowo zajmujących się psychologią w formie ebooków.
Ulotka informacyjna o bazie znajduje się tutaj.

Bezpośredni link – https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5026981&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e001tww

Zachęcamy do korzystania!

 

2. Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż w dn. 1.03.2022 - 31.08.2022 nasza Biblioteka korzysta z testowego dotępu do rozszerzonej wersji bazy EMIS/Polska - EMIS Intelligence Świat. Mamy teraz dostęp do gospodarek światowych krajów rozwiniętych i rozwijających się. Na poziomie kraju, spółki czy sektora baza oferuje dostęp do całego Regionu CEE i SEE.

Zdalny dostęp do bazy poprzez wirtualne laboratorium.

Zachęcamy do korzystania!

Szkolenia - Webinaria

1. Webinaria Web of Science i InCites

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Clarivate, które

odbędą się w styczniu br. Udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga

rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/szkolenia).

Zachęcamy do udziału!

2. Webinary EMIS

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w serii spotkań online, podczas których będą zaprezentowane główne funkcjonalności serwisu EMIS, który dostarcza wrażliwe i trudno dostępne dane o spółkach, sektorach, krajach. Serwis zawiera liczne analizy branżowe, aktualności, raporty, a także gotowe narzędzia analityczne, które ułatwiają codzienną pracę.

Spółka bez tajemnic - jak efektywnie przeanalizować dane spółkowe?

08.03.2022 godz. 13.00-14.00

ZAPISZ SIĘ

EMIS - agregator danych spółkowych, sektorowych i krajowych

12.03.2022 godz. 10.00-11.00

ZAPISZ SIĘ

Jak skutecznie przeanalizować sektor i spółki podobne?

05.04.2022 godz. 13.00-14.00

ZAPISZ SIĘ

Analiza danych makroekonomicznych i raportów krajowych w serwisie EMIS oraz CEIC 19.05.2022 godz. 13.00-14.00

ZAPISZ SIĘ

Spotkania otwarte są dla wszystkich pracowników uczelni oraz studentów. Zachęcamy do udziału!

3. Webinary Elsevier - wiosna 2022 r.

Szanowni Państwo

Od podstaw obsługi ScienceDirect po wpływ badań — oferujemy seminaria, które pomogą Państwu zwiększyć sprawność wyszukiwania, komfort pracy dzięki nowym i rozwijającym się metodom oraz wiedzę o wsparciu i rozwiązaniach Elsevier, które mogą pomóc Twojej instytucji w realizacji jej misji.

Pełna lista szkoleń jest dostępna na stronie centrum szkoleń Elsevier dla Polski. Poniżej zapowiedź nadchodzących webinarów prowadzonych w języku angielskim

1 marca 2022 r. 11:30

Scopus: kryteria oraz proces oceny czasopism

Celem webinarium jest przedstawienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny czasopism w bazie Scopus. Poznaj kryteria minimalne i dowiedz się więcej o ocenie merytorycznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów z rady Content Selection and Advisory Board. Przedstawiona zostanie również usługa nieodpłatnej oceny wstępnej czasopism, które mają w planach staranie się o indeksowanie w bazie Scopus.

Kliknij i zarejestruj się

15 marca 2022 r.  11:30

Scopus, SciVal i rankingi: co warto wiedzieć?

Jeżeli interesują cię rankingi i ich wskaźniki, a zarazem obszar ten wydaje Ci się skomplikowany, dołącz do nas, aby poznać funkcjonalności ułatwiające pracę z tą materią.

Kliknij i zarejestruj się

29 marca 2022 r. 11:30

Dane i co dalej? Wpływ, analiza i zarządzanie

Dołącz do nas i zobacz w jaki sposób rozwiązania Elsevier mogą pomóc w budowaniu pełnego obrazu wpływu instytucji oraz badaczy.

Kliknij i zarejestruj się

12 kwietnia 2022 r.  11:30

Dane - siła napędowa analiz i strategii

Poza badaniami podstawowymi, dane Scopus mogą być analizowane w celu uzyskania głębszego wglądu w ekosystem badawczy.

Kliknij i zarejestruj się

26 April 2022  11:30

ScienceDirect: bogactwo wiedzy

Poznaj bogactwo pełnotekstowej bazy ScienceDirect i dowiedz się, w jaki sposób efektywnie wyszukiwać literaturę naukową różnego typu. Odkryj potencjał ScienceDirect i sprawdź, jak zawartość bazy może być wykorzystywana przez naukowców, nauczycieli akademickich i studentów, zarówno w procesach naukowych, jak i dydaktycznych.

Kliknij i zarejestruj się

10 maja 2022 r. 11:30

Nowe funkcjonalności w bazie Scopus i narzędziu SciVal

Bądź na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami Scopus i SciVal!

Kliknij i zarejestruj się

24 maja 2022 r.  11:30

Wprowadzenie do Open Access i umów transformacyjnych

Celem webinarium jest omówienie podstawowych pojęć związanych z otwartym dostępem (Open Access), jak również dyskusja na temat szczegółów umów transformacyjnych w firmie Elsevier. W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • typy otwartego dostępu
 • typy czasopism i kryteria ich kwalifikowalności do umów transformacyjnych
 • platforma do zarządzania otwartym dostępem firmy Elsevier wspierająca drogę autora i administratora w procesie akceptacji APC
 • ogólna charakterystyka umów typu “publikuj i czytaj” i wiele więcej

Kliknij i zarejestruj się

7 czerwca 2022 r. 11:30

Scopus: jak zwiększyć szansę czasopisma na indeksację w bazie?

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o indeksację czasopism w bazie Scopus. Odkryj, w jaki sposób baza Scopus może być wykorzystywana przez redakcję czasopisma naukowego w realizacji celów biorąc pod uwagę współczesne wyzwania. Redaktorzy będą mieli okazję dowiedzieć się także, jakie są najczęściej spotykane niedociągnięcia w czasopismach i jak można im zaradzić, aby zwiększyć szanse czasopisma na indeksację.

Kliknij i zarejestruj się

22-24 marca 2022 r. 11:00

Scival Camp Polska 2022

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu pn. SciVal Camp 2022. W ramach tego wydarzenia odbędą się 3 dedykowane spotkania online. Spotkania odbędą się w dniach 22 24 marca 2022 r. Dla osób zainteresowanych będzie możliwość uzyskania certyfikatów po zakończeniu pełnego cyklu spotkań.

 • 22 marca 11.00-12.30 Analiza wpływu instytucji
 • 23 marca 11.00-12.30 Analiza wpływu społecznego
 • 24 marca 11.00-12.30 Automatyzacja pracy z narzędziem SciVal

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kliknij i zarejestruj się