Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Ochrona danych osobowych 

Ochrona danych osobowych
Kierunek:

Zarządzanie

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia RealTime Online

3 950,00 zł

Studia podyplomowe online realizowane są w 100% zdalnie

W czasach, gdy dzisiejszy świat funkcjonuje głównie w internecie

W czasach, gdy dzisiejszy świat funkcjonuje głównie w internecie i łatwo można obracać danymi osobowymi różnych ludzi, niezbędna jest prawidłowa ochrona danych osobowych.

W tym celu oferujemy studia podyplomowe, dzięki którym można podjąć pracę inspektora ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National – Louis University.

Wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności i wzmocnienie praw obywateli jest głównym celem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii do tego służących, a z drugiej strony rosnącym niebezpieczeństwem przechwycenia takich danych.

Dla kogo studia Ochrona danych osobowych będą dobrym kierunkiem?

Dla kogo studia Ochrona danych osobowych będą dobrym kierunkiem?

Nasze studia podyplomowe powstały w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą łączyć swoją przyszłość z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala podjąć pracę m.in. jako inspektor ochrony danych, administrator uniwersytetu, administrator bezpieczeństwa informacji.

Dodatkowo Ochrona danych osobowych to odpowiednie studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Na czym polega Ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych to kwestia niezwykle istotna, która od pewnego czasu wielu osobom zaprząta głowę. Przedsiębiorstwa mające w swej działalności możliwość obrotu danymi innych, muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego w tego typu firmach istotne jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, program naszych studiów zakłada kompleksowe nauczanie osób, mających do czynienia z danymi osobowymi. Dzięki temu, absolwenci studiów podyplomowych mogą tworzyć i posługiwać się określonymi zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych?

Podyplomowe studia na kierunku Ochrona danych osobowych to szereg przemyślanych i interesujących zajęć, dających solidne podstawy do dalszej pracy z danymi osobowymi. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności i wzmocnienie praw obywateli jest głównym celem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, powszechnie znanej od pewnego czasu jako RODO.

Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii do tego służących. Z drugiej strony rosnącym niebezpieczeństwem jest możliwość przechwycenia takich danych. Odpowiedzią na te problemy jest konieczność posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dlatego zgodnie z programem studiów szkolimy naszych absolwentów na administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych i nie tylko.

Program studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych

Program studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych 

Nasze studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, którzy dobrze wiedzą, jak przygotować słuchaczy do pracy z danymi osobowymi. Nasi wykładowcy łączą wieloletnie doświadczenie z zaawansowaną wiedzą. Uczestnicy wszystkich zajęć mają możliwość zadawania pytań, wchodzenia w dyskusję i zdobywania nowych umiejętności. Program studiów podyplomowych zakłada możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa. Dzięki nim można także zdobyć praktyczne umiejętności, które dotyczą technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych.
Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci studiów w zakresie Ochrona danych osobowych?

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci studiów w zakresie Ochrona danych osobowych?

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University muszą spełnić wszystkie warunki ukończenia studiów, by otrzymać dyplom uprawniających ich do pełnienia funkcji m.in. Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto studenci uzyskują kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych. Nie jest im obca problematyka tego zagadnienia także w kontekście polityki, informatyki oraz systemu bezpieczeństwa informacji.

Mimo, iż zajęcia prowadzone są interaktywnie – słuchacze mają możliwość zadawania pytań wykładowcom, wchodzenia w interakcje i dyskusje. Naszym celem jest sprawienie, by absolwenci studiów dysponowali wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiadamy za wyszkolenie wykwalifikowanych specjalistów i przyszłych inspektorów.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na administratorów bezpieczeństwa informacji, a także Inspektorów RODO, absolwenci Ochrony danych osobowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University mają realną szansę na znalezienie pracy, która leży w kręgu ich zainteresowań.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

RealTime Online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to dwusemestralne studia podyplomowe niestacjonarne, interaktywne i prowadzone w pełni przez internet. Czas ich trwania:

  • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.