Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa

Zakres:

Pedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia podyplomowe online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów podyplomowych pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, szkoły psychoterapii oraz psychologii transportu. 

Marzysz o pracy psychologa szkolnego? 

Jeśli masz wykształcenie psychologiczne – czas spełnić swoje marzenia. Postaw na kierunek Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa w WSB-NLU w Nowym Sączu.

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi dla nauczyciela psychologa, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego  niezbędnego do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych jako psycholog.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa

 Program studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa" obejmuje m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
 • Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Profilaktykę zdrowia i projektowanie programów psychoedukacyjnych w oświacie,
 • Psychologia wychowawcza.

Program jest skierowany do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii, z myślą o pracy jako nauczyciel-psycholog.

Podstawa prawna kształcenia

●    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102); 
●    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.) - załącznik nr 1. 

Dla kogo kierunek Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela to dobry wybór?

Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela - psychologa" przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy jako nauczyciele psychologowie w oświacie.


Co musisz wiedzieć o studiach Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela - psychologa? Kwalifikacje
Kończąc studia podyplomowe absolwent zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102).

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela-psychologa?

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa posiada kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje z pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Absolwent posiada wiedzę,  umiejętności i kompetencje:      

W zakresie pedagogiki, zwłaszcza:

 • na temat systemu oświaty, prawa oświatowego oraz regulacji dotyczących praw człowieka, dziecka i osób z niepełnosprawnościami;
 • w zakresie organizacji szkoły, modeli edukacyjnych, a także alternatywnych form nauczania;
 • w obszarze etyki zawodowej, praw i obowiązków nauczyciela, aspektów bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, a także oceny jakości pracy nauczyciela;
 • o uwarunkowaniach funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, diagnozy konfliktów i rozwoju kompetencji społecznych uczniów;
 • w zakresie wspierania uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, identyfikowania potencjału uczniów i przygotowywania ich do nauki przez całe życie.

Absolwenci dysponują umiejętnościami diagnozowania problemów adaptacyjnych uczniów, analizy roli szkoły, rodziny i znaczenia przygotowania dziecka do nauki. W obszarze trudności w uczeniu się, absolwenci potrafią identyfikować ich przyczyny i objawy, a także wdrożyć odpowiednie metody pracy z uczniem. 

W zakresie metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, zwłaszcza:

 • dotyczącą rozwoju dziecka w kontekście edukacji oraz praktycznych metod wykorzystania wiedzy psychologicznej w działaniach dydaktyczno-wychowawczych; 
 • o roli, zadaniach i funkcji psychologa w placówkach oświatowych;
 • w zakresie technik diagnozy zespołu klasowego, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zagadnień związanych z diagnozą pozytywną i negatywną ucznia. 

Absolwent dysponuje umiejętnościami opracowywania opinii psychologicznych i formułowania zaleceń. Jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i działalności psychoedukacyjnej, w tym wspierania uczniów oraz ich rodziców. Absolwent posiada umiejętności do organizacji i projektowania zajęć, wspomagając pracę nauczyciela także w kontekście pracy z uczniami mającymi ograniczoną znajomość języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Koszt studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.