Podyplomowe studia – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Masz przygotowanie pedagogiczne lub psychologiczne i chcesz się rozwijać w kierunku prac z dziećmi? W takim razie polecamy studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. To kierunek, który rozumiany jest szansa do nabycia dodatkowych kwalifikacji, uprawniających do pracy profilaktycznej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej.

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą edukacyjną 2021/2022, Dziekan Uczelni postanowił przedłużyć proces rekrutacji do dnia 05/08/2021 r. Informację o limitach wolnych miejsc i szczegółach rekrutacji uzyskają Państwo pod numerem:

   •18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 103 – Natalia Gut

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?


Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kierunek, który dedykowany jest przede wszystkim osobom, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi. Umożliwiają nie tylko zdobycie dodatkowej wiedzy, ale również i kwalifikacji, niezbędnych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nasze studia podyplomowe zostały stworzone z myślą o osobach, które pracują lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi, lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Uczestnikami mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. To oferta kierowana w głównej mierze do osób, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki socjalnej.

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Studia podyplomowe WSB-NLU przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0 - 7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7 - 10 lat). Kierunek został zaprojektowany także z myślą o wielospecjalistycznej pomocy rodzinie dzieci z niepełnosprawnością.

Program studiów podyplomowych


Podczas toku studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka weźmiesz udział w wielu fascynujących zajęciach, które zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotują Cię do dalszej pracy. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

W programie studiów dostępne są takie zajęcia jak:

- Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa;

- Biologiczne podstawy zachowania;

- Dydaktyka specjalna;

- Psychologia kliniczna;

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- Diagnostyka w pedagogice specjalnej;

- Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

- Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;

- Metody komunikacji w pracy z dzieckiem i uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera;

- Metodyka kształcenia i wychowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;

- Metodyka rewalidacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera;

- Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji;

- Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna.

W programie studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są także praktyki zawodowe – dzięki temu, kończąc kierunek masz pewność, że uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, którą będziesz mieć okazję wykorzystać.

Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University odbywają się w 100% online. Kierunek Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzony jest w formacie RealTime Online, za pomocą aplikacji dedykowanej Cloud Academy™. Wszyscy studenci mają możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęcia, prowadzonych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym się zajmujesz czy obowiązków.

Wszystkie wykłady i ćwiczenia na Wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka odbywają się poprzez moduł multitransmisji – studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach bez konieczności dojeżdżania do Nowego Sącza. Dodatkowo, dzięki multitransmisji zajęcia są ciekawe i atrakcyjne – przekaz jest symultaniczny i może być prowadzony z wykorzystaniem wielu strumieni danych. Zajęcia w trybie RealTime Online i korzystanie z naszej innowacyjnej platformy CloudA™ to także ograniczenie liczby wizyt w dziekanacie, możliwość zdalnego zarządzania tokiem studiów i odtwarzania offline przeprowadzonych wcześniej na kierunku zajęć.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Interaktywne studia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kierunek niestacjonarny, odbywający się w formacie RealTime Online. Czas trwania tych studiów podyplomowych to 3 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University odbywa się online. Zrób kolejny krok – zacznij studia podyplomowe, składając wniosek elektroniczny. Liczba miejsc na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia podań.

Dlatego nie zwlekaj! Po wypełnieniu podania w formie elektronicznej i przejściu etapu rekrutacji zostaniesz poproszony do dostarczenie dodatkowych dokumentów takich jak: wydrukowane i podpisane podanie, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedno kolorowe zdjęcie w formacie 3,5 cm x 4,5 cm, oświadczenie studenta WSB-NLU oraz dowód opłaty wpisowej w kwocie 85 zł.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?


Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to okazja do zdobycia nowej wiedzy oraz kwalifikacji, niezbędnych do dalszej pracy. Nasi absolwenci po ukończeniu toku studiów nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Studia WSB-NLU na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują do pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców, dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i najbliższymi oraz przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii oraz oceny małego dziecka.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka