Informacje o projekcie


Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie ORION mają zaszczyt i przyjemność realizować wspólnie na VIII edycję projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej edycji chcemy pomóc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. Do dnia dzisiejszego wzięło w nim udział około 4 tysięcy uczestników. W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano dwa wykłady: jeden na terenie WSB-NLU a drugi na terenie PWSZ. Drugim etapem projektu będą zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywać będą strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Na zakończenie projektu przewidziano konferencję podsumowującą, na której wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.

Rejestracja


Rejestracja na wydarzenie:

etap 1) zgłoszenie szkoły chęci przystąpienia do projektu (wypełniony załacznik 1 - patrz sekcja dokumenty*)

etap 2) zgłoszenie elektroniczne kandydata w systemie CloudA  - kliknij na mnie ;)

etap 3) wydrukowanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu w wersji papierowej i złożenie jej na pierwszym wykładzie (wypełniony załącznik 2 - patrz sekcja dokumnety)

etap 4) logowanie do systemu CLoudA po uzyskaniu haseł dostępowych (będą wysyłane na dzień przed inauguracją projektu tj. 7.12.2019)

*jeżeli Twoja szkoła nie przystąpiła jeszcze do projektu a Jesteś zainteresowany/na uczestnictwem w nim poproś Dyrektora swojej szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot związany z przedsiębiorczością o dołączenie do nas.

Harmonogram


Harmonogram VIII edycji projektu:

 1. 24.11 – 04.12 2019 - rejestracja uczestników
 2. 05-06.12.2019 - nadanie haseł dostępowych do platformy Cloud Academy
 3. 07.12.2019 - wykład inauguracyjny w WSB-NLU*
 4. 11.01.2020 - wykład w PWSZ
 5. 15.01.2020 - konkurs realizowany w formule Hekatonu
 6. 18.02.2020 - konferencja podsumowująca projekt

Harmonogram konkursu HEKATON:

 1. 09:00 – 9:30 – networking (sprawdzenie obecności, zapoznanie się z wystawcami, wybór stanowisk itp.)
 2. 9:30 – 9:45 – prezentacja tematyki zadania (aula główna C010)
 3. 9:45 – 10:30 – krótka prezentacja wystawców (aula główna C010)
 4. 10:30 – 15:00 – realizacja zadania
 5. 15:00 – 16:00 – prezentacja wypracowanych koncepcji
 6. 16:00 – 16:15 – zakończenie Hekatonu oraz złożenie stworzonych koncepcji w Biurze Projektów

*Inauguracja projektu wraz z wykładem inauguracyjnym odbędzie się w siedzibie WSB-NLU (Nowy Sącz, ul. Zielona 27, budynek C) w dniu 7 grudnia 2019 roku o godz. 11:00. Po inauguracji uczestnicy projektu otrzymają szczegółowy harmonogram VIII edycji „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”

Listy rankingowe


Lista rankingowa w kategorii NAJLEPSZY UCZESTNIK POBIERZ

Lista rankingowa w kategorii NAJLEPSZA GRUPA W KONKURSIE HEKATON POBIERZ

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich zwycięzców :)

Podsumowanie projektu


18 lutego 2020 na Konferencji podsumowującej projekt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu podsumowano VIII edycję projektu oraz wręczono nagrody dla najlepszych uczestników w kategorii indywidualnej oraz dla 3 najlepszych drużyn w konkursie HEKATON.

Projekt realizowany był od listopada 2019 roku przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu.

Patronat honorowy nad VIII edycją projektu objął Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu a partnerzy i firmy wspierające to: Hotel Ibis Styles w Nowym Sączu, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju, Restauracja Atelier Sędziwoja, Sądecka Izba Gospodarcza oraz firma Pufy.pl ze Starego Sącza.

Projekt został objęty mecenatem przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas konferencji zostały przedstawione główne założenia i cele projektu, organizatorzy przypomnieli początki powstania jego idei oraz głos zabrali przybyli na spotkanie goście honorowi: Pani Ewa Augustyn Krok – Kierownik biura MARR S.A. w Nowym Sączu, Pani Magdalena Majka – Wiceprezydent Miasta Nowy Sącz, Pan Edward Ciągło – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Wiesław Pióro – Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A., dr Dariusz Woźniak – Rektor WSB-NLU, Pan Patryk Wicher – Poseł na Sejm RP oraz dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ.

Uroczystą galę prowadzili: dr Aneta Oleksy-Gębczyk – wykładowca PWSZ oraz dr Tomasz Zacłona – wykładowca oraz rzecznik prasowy PWSZ.

Konferencję uświetnił występ zespołu muzycznego TEN.

Po konferencji nadszedł czas na ogłoszenie wyników i przedstawienie laureatów konkursu oraz wręczenia nagród. Nagrody ufundowane zostały przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Warto przypomnieć, iż głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja miała na celu pomoc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach tegorocznej edycji projektu odbyły się dwa wykłady oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywali strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom i partnerom za uczestnictwo i wsparcie a laureatom szczerze gratulujemy wygranych.

Zapraszamy na kolejną edycję.

Dokumenty do pobrania


Regulamin projektu - aktualizacja z dnia 14.01.2020: POBIERZ

Deklaracja przystąpienia szkoły - Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu: POBIERZ

Deklaracja przystapienia szkoły_Aktualizacja z dnia 05.12.2019: POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - Załacznik nr 2 do Regulaminu projektu: POBIERZ

Stopka