Dziękujemy za zaufanie. Jest nas już blisko 4000

Tegoroczna rekrutacja uzupełniająca zakończyła się ogromnym sukcesem. Dołączyło do nas ponad 850 nowych studentów, co porównując do rekrutacji zeszłorocznej daje nam wzrost studentów o 98 procent (w analogicznym okresie).

Koronawirus wielu zastopował - ale nie Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University. Uczelnia od dawna uznawana jest za propagatora informatyzacji uczelni, a w tym semestrze szczególnie docenili to nasi najnowsi studenci.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W WSB-NLU - spektakularny wynik uczelni.
W WSB-NLU od 2017 roku sukcesywnie rośnie liczba studentów. Wszystko to w ramach strategii, w oparciu o którą Władze Uczelni, kilka lat temu podjęły decyzję o zmianie polityki jakości kształcenia, dopasowaniu programów do aktualnych trendów gospodarczych oraz rozwojowi cyfryzacji uczelni. Czy to przyniosło sukces? Zdecydowanie tak.

Finalnie WSB-NLU podczas rekrutacji dodatkowej, czyli uzupełniającej rekrutację główną, pozyskała 853 nowych studentów. W przełożeniu na poszczególne kierunki rozkłada się to następująco:
● Psychologia: 231 dodatkowych studentów,
● Zarządzanie I stopnia: 89 osób,
● Zarządzanie II stopnia: 148 studentów,
● Informatyka: 107 nowych żaków,
● Studia podyplomowe: 278 osób.

Aktualnie uczelnia ma blisko 4000 studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Warto przypomnieć, że w najlepszym dla WSB-NLU okresie liczba studentów wynosiła ok. 3600 osób.
OGROMNY SUKCES W CIENIU PANDEMII
WSB-NLU od dawna mocno stawiała na rozwój pod kątem IT. Już w 2001 r., jako pierwsza w Polsce wprowadziła elektroniczny indeks. Kilka lat później powstał system informatyczny Cloud Academy™, który daje możliwość kompleksowej obsługi toku studiów zarówno od strony studenta i wykładowcy, jak i administracji Uczelni. Dzięki niej studenci WSB-NLU mogą uczestniczyć w zajęciach, niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Nie muszą dojeżdżać do Nowego Sącza, by aktywnie brać udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w czasie rzeczywistym. Dla szczególnie zajętych studentów, CloudA™ ma bardzo przydatną funkcjonalność – wszystkie wykłady można w dogodnym czasie odtworzyć w trybie Offline – co szczególnie doceniają studenci przed sesją, kiedy można wszystko jeszcze raz na spokojnie powtórzyć. Warto podkreślić, że system CloudA™ jest świetnie przygotowany pod względem płynności transmisji. Popularne komunikatory, zwyczajowo stosowane przez inne uczelnie często okazują się niewydolne, przekaz się zacina, opóźnia lub często wręcz nagle urywa (jest to najczęstsza przyczyna transferów studentów z innych uczelni do WSB-NLU). W przeciwieństwie do nich system CloudA™ umożliwia bezproblemowe przeprowadzanie zajęć wykładowych dla grup powyżej 1000 osób i "wytrzymuje" nawet połączenia z Dubajem, gdzie zazwyczaj zasięg transmisji europejskich nie działa z powodu mocnych ograniczeń.
- Aktualna sytuacja związana z pandemią, która przyczyniła się do intensywnej popularyzacji nowoczesnych metod kształcenia na odległość (co nie ukrywam nas, jako propagatorów informatyzacji uczelni, ogromnie cieszy) sprawiała, że zaczyna brakować miejsc na popularne kierunki kształcenia. - mówił w styczniu 2021 r. dr Dariusz Woźniak, Rektor WSB-NLU.

Studenci oraz absolwenci WSB-NLU wielokrotnie podkreślają, że wybór WSB-NLU to bardzo dobry pomysł. Uczelnia jest doceniana za najwyższy poziom obsługi zarówno kandydatów jak i studentów, dopasowanie programu do potrzeb rynku pracy oraz możliwość kształcenia na odległość w najnowocześniejszej obecnie formule nazwanej RealTime Online. To wszystko pozwala zdobyć wykształcenie absolutnie wszystkim - osobom pracującym, tym, którzy chcą łączyć życie prywatne z naukowym, młodym rodzicom oraz osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Co dalej? Z pewnością jeszcze nieraz usłyszymy o kolejnych sukcesach WSB-NLU. Na najbliższym Senacie Uczelni zostaną podjęte decyzje co do działań na najbliższe lata. Dlaczego? Ponieważ obecna rekrutacja sprawiła, że wzrost liczby studentów zaplanowany na rok 2025 udało się osiągnąć… w 2021.

Kolejna rekrutacja na WSB-NLU rozpocznie się już 15 kwietnia 2021 r.

Na koniec warto dodać, że WSB-NLU to uczelnia z ogromnym doświadczeniem zarówno organizacyjnym, jak i dydaktycznym. W bieżącym roku przypada 30-lecie powstania WSB-NLU. Pomimo trwającej pandemii cała społeczność akademicka rozpoczęła przygotowania do zbliżającego się tak zaszczytnego jubileuszu. Prace związane z obchodami tej uroczystości są w obecnych czasach szczególnie trudne, jednak mając na uwadze zachowanie wszelkich środków ostrożności Uczelnia planuje w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dać całej wspólnocie akademickiej oraz jej sympatykom trochę radości i okazji do uczczenia tak ważnego dla WSB-NLU święta. Co do terminu realizacji uroczystości, organizatorzy czekają na ustabilizowanie sytuacji epidemicznej w kraju.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!