Ile trwa semestr na studiach

Ile trwa semestr na studiach?

Kandydaci na studia są bardzo ciekawi, jak zorganizowany jest rok akademicki na ich wymarzonej uczelni. Z wieloma informacjami mają styczność po raz pierwszy. Szczególnie dotyczy to absolwentów szkół średnich. Ile trwa semestr na studiach? Czy rok akademicki jest podzielony na takie same semestry jak w przypadku roku szkolnego? Sprawdź, jak przedstawia się organizacja życia akademickiego?

Kalendarz akademiki, a więc życie studenta w praktyce

Jak myślisz, czy na studiach używa się pojęcia semestr, czy rok? Rozmawiając o studiach, mówimy, że jesteśmy na drugim roku, czy raczej na trzecim lub czwartym semestrze? Każda z tych form jest prawidłowa. Możemy używać ich zamiennie w zależności od kontekstu wypowiedzi. Rok akademicki w Polsce podobnie, jak w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni.

Ile trwa semestr na studiach zaocznych i podyplomowych?

W przypadku kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie rozpracowanie kalendarza akademickiego jest dość proste. Jednak osoby decydujące się na inną formę kształcenia (np. zaoczną) bardzo często borykają się z pewnymi wątpliwościami w kwestiach organizacyjnych. Ile trwa semestr na studiach zaocznych? Czy studentów studiów niestacjonarnych lub interaktywnych obowiązuje taki sam harmonogram roku akademickiego? Tak. Bez względu na formę kształcenia rok akademicki zawsze podzielony jest na dwa semestry.

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku studiów licencjackich, a więc studiów pierwszego stopnia i podyplomowych. Zatem ile trwa semestr na studiach podyplomowych i licencjackich? 15 tygodni z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Różnica między poszczególnymi poziomami studiów nie polega na ilości semestrów w roku akademickim a ogólnej ilości semestrów na danym kierunku. Dla przykładu jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na WSB–NLU trwają 10 semestrów, studia I stopnia z zarządzania to 6 semestrów, a studia podyplomowe z zakresu zarządzania to 2 semestry.

Ile trwa rok akademicki i jak jest zorganizowany – pytania i odpowiedzi

Studia to bardzo rozwojowy czas w życiu człowieka. Na horyzoncie mnóstwo celów do osiągnięcia i nowości. Zapoznanie się z kalendarzem akademickim to dobry start w nowy etap edukacji. Studia dzienne czy zaoczne? Licencjat, magister, a może studia podyplomowe? Każdy kandydat szuka rzetelnych informacji dotyczących organizacji procesu kształcenia i jego przebiegu. Zobacz, jakie pytania pojawiają się najczęściej.

Kiedy zaczynają się zajęcia na studiach i ile trwa semestr zimowy?

Rok akademicki w Polsce rozpoczyna się o miesiąc później niż rok szkolny. Ta informacja zawsze cieszy świeżo upieczonych maturzystów. Oficjalnie rok akademicki startuje 1 października i to właśnie wtedy zaczyna się semestr zimowy. Jednak, jak wspomnieliśmy wyżej wszystkie te daty są orientacyjne. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku organizacja roku akademickiego leży w rękach rektora danej uczelni. W praktyce oznacza to, że na niektórych kierunkach zajęcia dydaktyczne mogą rozpocząć się już we wrześniu.

Kiedy zaczyna się przerwa zimowa na studiach?

Wchodzimy z przytupem w zimowy semestr. Ile trwa ta niezapomniana przygoda? Semestr zimowy w szkołach wyższych kończy się w połowie lutego. Dodatkowo w czasie pierwszego semestru nowego roku akademickiego studenci na przełomie grudnia i stycznia mogą liczyć na dłuższą przerwę świąteczną (około 10 dni). Są to tak zwane ferie zimowe. Pod koniec semestru zimowego przychodzi czas na prezentację zdobytych umiejętności. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów każdemu studentowi należy się krótka przerwa międzysemestralna. Kiedy rozpoczynają się wakacje zimowe? Jeśli student nie przystępuje do sesji poprawkowej, wówczas jego przerwa rozpoczyna się z dniem zdania ostatniego egzaminu i najczęściej kończy się pod koniec lutego.

Ile trwa semestr letni i kiedy się zaczyna?

Sesja zaliczona, egzaminy do przodu, idziemy dalej! Ile trwa semestr na studiach zwany semestrem letnim? Studenci muszą przygotować się na kolejne 15 tygodni nauki od połowy lutego do końca czerwca ( lub początku lipca). W tym czasie pojawi się również mały bonus w postaci tygodniowej przerwy świątecznej. W czerwcu/lipcu przychodzi czas na egzaminy. Te kilka tygodni sesji to dość stresujący, ale i ekscytujący czas dla wszystkich studentów. Po zakończeniu czeka nagroda – trzy miesiące beztroskich wakacji!

Kiedy wypada sesja?

Każda szkoła wyższa ma prawo samodzielnie ustalać terminy zarówno sesji egzaminacyjnych, jak i sesji poprawkowych dla swoich studentów. Niemniej jednak semestr zimowy kończy się zimową sesją egzaminacyjną. Najczęściej przypada ona na przełom stycznia i lutego i trwa około 2-3 tygodnie. Studentom, którym nie uda się zaliczyć sesji pozytywnie, przysługuje szansa na poprawę. Sesja poprawkowa odbywa się w lutym zaraz po sesji egzaminacyjnej.

Letni semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną przypadającą na czerwiec.

Kiedy zaczynają się wakacje na studiach?

Nie da się jasno odpowiedzieć na to pytanie. Jest to indywidualna kwestia uzależniona od harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej. Wakacje na studiach rozpoczną się dla studenta w dniu, w którym pozytywnie zda swój ostatni egzamin. Najczęściej jest to druga połowa czerwca.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, ile trwa jeden semestr na studiach? Na regulamin wybranej uczelni wyższej. Pamiętaj bowiem, że szczegóły dotyczące kalendarza akademickiego określane są w regulaminach uczelni wyższych. Oznacza to, że organizacja roku akademickiego, a więc terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a także daty sesji egzaminacyjnych mogą być różne na poszczególnych uczelniach. Każdy ośrodek akademicki w Polsce posiada własny harmonogram organizacji roku akademickiego.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!