Nowa publikacja prof. WSB-NLU dr. Michała Jasieńskiego