Podpisanie umowy patronackiej z Fakro

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu podpisała umowę o współpracy z firmą FAKRO sp. z o.o.. Porozumienie między tymi dwoma podmiotami otwiera szerokie perspektywy na polu edukacyjnym.

W ramach współpracy, FAKRO sp. z o.o. objęła patronat nad specjalnością "Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw" na studiach II stopnia, na kierunku Zarządzanie. Firma patronacka będzie aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu programu kształcenia oraz w promocji tego kierunku. Studenci, którzy zdecydują się na naukę w ramach tej specjalności, będą mieli możliwość skorzystania z licznych dodatkowych korzyści, takich jak praktyki zawodowe w placówkach powiązanych z firmą.

Współpraca ta przyniesie wiele korzyści studentom uczelni, dając im możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, które są niezwykle istotne w dzisiejszym biznesowym środowisku. Ponadto, jest to kolejny krok na drodze do integracji środowiska akademickiego i sektora prywatnego, co ma na celu stworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Ta inicjatywa stanowi ważny krok naprzód w dążeniu do doskonalenia procesu kształcenia i zapewnienia studentom odpowiednio dopasowanych programów edukacyjnych, które odpowiadają aktualnym potrzebom rynku.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!