Spotkanie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej: Wzmocnienie współpracy między Polską a Słowacją

W dniach 16 i 17 maja 2023 roku odbyło się spotkanie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej, które skupiło się na dalszym rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Słowacją. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z obu krajów.

Podczas dyskusji poruszono wiele istotnych tematów dotyczących współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją. Wśród nich znalazły się: słabo rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa, problem obniżenia poziomu wód gruntowych, utrudnienia w zakładaniu kont bankowych przez słowackie firmy w polskich bankach, potrzeba przyjęcia makroregionalnej strategii Konwencji Karpackiej, rozwój projektu Interreg 2022-2027 oraz dalszy rozwój turystyki w regionie Tatr.

Po kilku latach przerwy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej wznowiły rozmowy na temat dalszego rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Słowacją. Spotkanie Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej było ważnym krokiem w tym procesie.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy między polskimi a słowackimi partnerami. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczyli m.in. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Univeristy dr Dariusz Woźniak Prof. WSB-NLU, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie oraz lokalnych izb gospodarczych, takich jak Sądecka Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Obecni byli także przedstawiciele Polsko-Słowackiej Izby Gospodarczej oraz Związku Euroregion "Tatry".

Ze strony Słowacji w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej, Ambasady Słowacji w Polsce oraz organizacji takich jak Slovak Investment and Trade Development Agency, Slovak-Polish Chamber of Commerce i Carpathian Platform.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!