Testy psychologiczne - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Testy psychologiczne, osobowości, predyspozycji, mocnych stron - jest ich cała masa! Mowa oczywiście o testach i badaniach psychologicznych. Niektóre są czysto wywiadowe - mają służyć ocenie zdrowia psychicznego, służą diagnozie niektórych zaburzeń, dając po prostu konkretny ogląd na dany problem. Inne zaś służą badaniu predyspozycji oraz możliwości testowanej osoby! Czas dowiedzieć się o nich więcej!

Czym jest test psychologiczny?

Z czysto naukowego i profesjonalnego założenia, testy psychologiczne to narzędzie badawcze w psychologii. Dzięki niemu można dowiedzieć się więcej o jednostce lub reprezentatywnej próbie ludzi. Wszystko odbywa się przy zachowaniu przyjętych w badaniu wskaźników.

Czy każdy test psychologiczny jest wiarygodny? Oczywiście, że nie. Aby spełniał on swoje założenia, musi mieć kilka cech. Dobry test psychologiczny to taki, który jest:

  • obiektywny,
  • rzetelny,
  • trafny,
  • ma ustalone wartości oraz normy,
  • spełnia założenia teoretyczne lub empiryczne,
  • jest w pełni wiarygodny,
  • ustandaryzowany,
  • jest oparty o reguły, dzięki którym można uzyskać miarodajny wynik.

Naukowe testy psychologiczne muszą być wykonywane przez osobę, która jest do tego odpowiednio przygotowana. Liczy się zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Osoba, która sprawdza test, musi wiedzieć, jak wykonać wstępną lub pogłębioną analizę wybranych struktur, lub porównać wyniki z przyjętymi normami.

Co jest celem testów psychologicznych?

Dlaczego ludzie wykonują testy psychologiczne? Odpowiedź jest jedna - to zależy! Niektóre z nich są stosowane przez psychologów i terapeutów, którzy chcą bliżej poznać swoich pacjentów, sprawdzić niektóre swoje teorie. Dostępne są również psychologiczne testy zawodowe, które mają sprawdzać predyspozycje kandydatów do danej pracy. Kolejnym celem niektórych testów może być zbadanie określonych sfer człowieka, np. inteligencji, kreatywności czy zdolności poznawczych.

Rodzaje testów psychologicznych

Testy psychologiczne mogą mieć bardzo zróżnicowaną formę. Dostępne są, np. klasyczne testy psychologiczne, gdzie należy wybrać odpowiedź, która najbardziej nam pasuje, testy psychologiczne z liczbami lub kwadratami, a także z obrazkami, które należy zinterpretować. To tylko niektóre z rodzajów testów psychologicznych. Najbardziej fachowy podział obejmuje jednak:

  • kognitywne testy psychologiczne - badania kognitywne to takie, których celem jest sprawdzenie zdolności lub ogólna ocena predyspozycji, lub zdolności danej osoby; wśród testów kognitywnych wyróżnić można te, które badają zdolności człowieka, a także testy psychologiczne oceniające osiągnięcia;
  • niekognitywne testy psychologiczne - zadaniem testów niekognitywnych jest sprawdzenie typowego zachowania osoby; dzięki nim można oceniać niektóre aspekty psychiki człowieka, np. motywację czy system wartości.

Dlaczego niektórzy uznają testy psychologiczne za kontrowersyjne?

Trzeba przyznać jedno - testy psychologiczne nie są najbardziej miarodajnym narzędziem do poznania psychiki własnej, tego, co nami motywuje. Nie wystarczą też, by poznać pacjenta od A do Z. Tak naprawdę nic nie zastąpi odpowiedniej rozmowy terapeutycznej.

Największe kontrowersje budzą psychologiczne testy projekcyjne, które polegają na pokazywaniu określonych zdjęć, albo popularnych w Ameryce plam atramentowych. Niestety, ocena takiego testu w dużej mierze zależy od subiektywnej oceny terapeuty.

Drugim problemem są coraz popularniejsze psychologiczne testy online. Czy wszystkie są złe? Oczywiście, że nie! Dostępnych jest wiele testów, które mają sens i są przygotowane przez fachowców. Zawsze też warto sprawdzić, czy po wykonaniu takiego badania można liczyć na spotkanie i interpretację wyników. Warto także dowiedzieć się, jakie doświadczenie i wykształcenie ma osoba, która będzie prowadzić rozmowę.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!