Dziecięcy Uniwersytet I Wieku

Dziecięcy Uniwersytet I Wieku
Czym jest Dziecięcy Uniwersytet I Wieku?

Czym jest Dziecięcy Uniwersytet I Wieku?

Dziecięcy Uniwersytet I Wieku jest kontynuacją projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie.

Chcemy łączyć pokolenia, więc tym razem oprócz dzieci zapraszamy również rodziców/opiekunów i dziadków. W roku 2019 dołączył do naszej akcji Sądecki Uniwersytet III Wieku (najprężniej działający UTW w Polsce).

W wykładach udział biorą wszystkie dzieci

W wykładach udział biorą wszyscy zarejestrowani w Uniwersytecie uczestnicy w wieku 6-12 lat - łącznie 100 dzieci. Czas trwania wykładu to 45-60 minut. Ponadto w ramach Uniwersytetu istnieje możliwość realizowania różnych warsztatów tematycznych dla małych studentów, np. warsztaty językowe, psychologiczne, grafiki i animacji komputerowej, biznesowe i inne.

Czas trwania poszczególnych spotkań warsztatowych oraz wielkość grup warsztatowych uzależniona jest od specyfiki danych zajęć. Zajęcia warsztatowe zwykle odbywają się popołudniami w dni powszednie. Udział w zajęciach biorą wszyscy zarejestrowani uczestnicy danych warsztatów w wieku 6-12 lat. Zapisy na każde warsztaty są oddzielne i niezależne od zapisów do Uniwersytetu. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują indeksy, które stanowią ich legitymacje na spotkaniach. Każdy rok akademicki rozpoczynamy Uroczystą Inauguracją, na której mali studenci złożą ślubowania. Na zakończeniu roku akademickiego każdy uczestnik Dziecięcego Uniwersytetu I wieku otrzymuje dyplom. Najbardziej aktywni i wytrwali uczestnicy różnych zajęć są dodatkowo nagradzani.

Dla kogo? Dziecięcy Uniwersytet I Wieku

Dla kogo?

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i pobudzanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez ich udział w wykładach realizowanych w WSB-NLU zarówno w formie zdalnej jak i w siedzibie Uczelni. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, instruktorów i ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia a ich poziom w formie i językiem dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci.

Zajęcia wykładowe odbywają się średnio 1 raz w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie przedpołudnia, w aulach WSB-NLU, przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu.

Wykłady, warsztaty, spotkania:

 1. 60 minutowe sobotnie wykłady z różnych dziedzin nauki (średnio 10 wykładów w roku)
 2. fakultatywne warsztaty tematyczne w małych grupach (w tygodniu w godzinach popołudniowych)
 3. uroczysta inaguracja i graduacja z wręczeniem dyplomów
 4. Inne inicjatywy:
  • Dziecięca Akademia Rekreacji;
  • udział dzieci w Run4aSmile - Bieg po uśmiech (event charytatywny);
  • udział dzieci w Global Village - poznajemy różne kultury;
  • udział dzieci w International Cooking Day - międzynarodowy dzień gotowania gdzie poznajemy smaki świata - i inne ciekawostki :-)

Plan zajęć

Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowymi restrykcjami dotyczącymi pandemii Sars-COVID-19 jesteśmy zmuszeni przesunąć rok akademicki w Dziecięcym Uniwersytecie I wieku. W trosce o naszych najmłodszych „studentów” wznowimy projekt najszybciej jak to będzie możliwe.

Opłaty Dziecięcy Uniwersytet I Wieku

Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowa za uczestnictwo dziecka w Dziecięcym uniwersytecie I wieku na dany rok akademicki w wysokości 50 zł.

Nr konta do wpłat: Bank Pekao S.A. 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603 - w tytule proszę wpisać: Opłata rekrutacyjna - Dziecięcy uniwersytet I wieku oraz imię i nazwisko dziecka.

Rekrutacja Dziecięcy Uniwersytet I Wieku

Rekrutacja

Naciśnij na przycisk "ZAPISZ SIĘ" znajdujący się poniżej i wypełnij formularz rekrutacyjny.

Po zakończeniu zapisów, formularze zostaną wydrukowane przez WSB-NLU i przekazane do podpisu na I zajęciach.

 • Liczy się kolejność zgłoszeń.  
 • Ilość miejsc ograniczona i wynosi 100 osób.

 

Dziecięcy Uniwersytet I Wieku
Kontakt

Dziecięcy Uniwersytet I Wieku
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 148
e-mail: sad@wsb-nlu.edu.pl