Ciekawe kierunki studiów

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych. Jaki wybrać? 10 nieoczywistych propozycji

Wielu absolwentów szkół średnich po zdaniu matury decyduje się kontynuować edukację na studiach. I choć część z nich ma wymarzony i już dawno obrany kierunek studiów, to sporo młodych ludzi wkraczających w dorosłość nadal nie wie, co chce robić i kim być w przyszłości. Wybór studiów dla niezdecydowanych na pewno nie jest prosty, a szeroki wachlarz kierunków z pewnością go nie ułatwia.

Z myślą o tych nieco zagubionych osobach, które chcą studiować, ale jeszcze nie do końca wiedzą co, wybraliśmy – naszym zdaniem – ciekawe kierunki studiów, nad których studiowaniem naprawdę warto się zastanowić. Sprawdź nasze propozycje studiów, a być może znajdziesz wśród nich kierunek, który właśnie wybierzesz!

Ciekawe kierunki studiów humanistycznych

Studia humanistyczne są studiami licencjackimi lub magisterskimi, a ich program kształcenia może trwać 3 lata (studia I stopnia) i 2 lata (studia II stopnia) albo 5 lat (studia jednolite magisterskie). W każdym z wymienionych przypadków kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Jakie są ciekawe kierunki studiów humanistycznych? Naszym zdaniem na uwagę zasługują przede wszystkim:

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • filologia (np. angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska etc.),
  • kulturoznawstwo.

Wskazane kierunki gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Edukacja na wybranym kierunku humanistycznym jest możliwa dopiero po pomyślnym przejściu rekrutacji i przyjęciu na studia. Najczęściej brane pod uwagę przedmioty maturalne w procesie rekrutacji na kierunki humanistyczne to język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie i często też matematyka.

Ciekawe kierunki studiów technicznych

„Ścisłowcy” zapewne bardziej od studiowania kierunków humanistycznych zainteresowani są kontynuowaniem edukacji na studiach technicznych. W tym przypadku program kształcenia najczęściej trwa 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem tytułu odpowiednio inżyniera i magistra.

W naszej opinii interesujące kierunki studiów dające wykształcenie techniczne to:

  • budownictwo,
  • informatyka,
  • automatyka i robotyka.

Są to kierunki cieszące się największą popularnością w ostatnich latach. Dużym plusem jest to, że na rynku jest duże zapotrzebowanie na absolwentów wskazanych kierunków, co gwarantuje szybkie znalezienie zatrudnienia po studiach.

Jeśli chodzi o rekrutację na studia techniczne, pod uwagę zazwyczaj brane są wyniki matur z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, chemia czy fizyka, a także język obcy.

Ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych

Są osoby, które nie czują się do końca ani humanistami, ani „ścisłowcami”. Wtedy najlepszym wyborem może okazać się coś pomiędzy. Mowa o kierunkach, które łączyć będą jedno z drugim, na których prowadzone będą przedmioty zahaczające o oba te obszary.

Polecamy ciekawe kierunki studiów dla niezdecydowanych takie jak:

  • zarządzanie,
  • ekonomia,
  • finanse i rachunkowość,
  • inżynieria środowiska.

W przypadku wspomnianych kierunków w grę wchodzą różne programy kształcenia, zarówno dające tytuł licencjata i magistra, jak i inżyniera i magistra.

Wytyczne do spełnienia konieczne przy rekrutacji najlepiej sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej wybranej uczelni i danego kierunku. Najczęściej jednak brane są pod uwagę wyniki matur z przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język obcy.

Wybierając kierunek studiów, warto dokładnie sprawdzić, co kryje się pod jego nazwą. Dostęp do programu studiów, przedmiotów realizowanych na danym kierunku i innych cennych informacji jest dość prosty. Dokładne sprawdzenie tematu, zestawienie kierunku z naszymi potrzebami i przeanalizowanie rynku w danej branży pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań związanych z wyborem kierunku studiów i konieczności ich zmiany.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!