O specjalności


Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestia, która bezwzględnie musi obowiązywać w każdym przedsiębiorstwie czy organizacji. Od czuwania nad przepisami czy przestrzeganiem norm w jednostce czuwa osoba odpowiedzialna w tym zakresie i odpowiednio przeszkolona, czyli specjalista ds. BHP. Mając na uwadze bezpieczeństwo, które powinno być priorytetem każdej organizacji, WSB-NLU przygotowała studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Specjalista ds. BHP. Stawiamy nacisk na przekazanie studentom wiedzy merytorycznej oraz znajomości zastosowania jej w praktyce.

Dla kogo skierowane są studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP to zawód niezwykle odpowiedzialny. Rolą zatrudnionej na tym stanowisku osoby jest dbanie o bezpieczeństwo całej firmy, koordynację oraz nadzór przestrzegania przepisów i obowiązujących norm. Dlatego studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University kierowane są do osób, które czują, że bez przeszkód mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za innych, wykazują się samodzielnością oraz dobrą komunikatywnością z innymi.

Jeśli czujesz, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są tym, co Cię interesuje – postaw na studia na WSB-NLU, gdzie możesz liczyć na rzetelne przygotowanie do zawodu!

DOŁĄCZ DO NAS

Program studiów I stopnia o specjalności: Specjalista ds BHP


Ponieważ Specjalista ds. BHP jest osoba odpowiedzialną zarówno za bezpieczną atmosferę przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenie – musi uzyskać wiedzę na najwyższym poziomie. Z tego powodu, przygotowując ofertę kierunku Zarządzanie i specjalności Specjalista ds. BHP, na WSB-NLU postawiliśmy duży nacisk na zajęcia z praktykami tego zawodu. W ramach toku studiów o specjalności Specjalista ds. BHP weźmiesz udział, m.in. w takich zajęciach jak:

 • Narzędzia informatyki,
 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy ekonomii,
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Ekonomia menadżerska,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych,
 • Badania marketingowe,
 • Myślenie kreatywne i krytyczne,
 • Podstawy organizacji,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy prawa,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Prawo pracy,
 • Zagrożenia i ryzyko zawodowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Dodatkowym atutem studiów I stopnia na WSB-NLU na specjalności Specjalista ds. BHP jest uczestnictwo w zajęciach z języka obcego. Pozwoli to studentom zyskać praktyczne umiejętności posługiwania się językiem, co podniesie ich kwalifikacje zawodowe.

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów I stopnia o specjalności Specjalista ds BHP


Na WSB-NLU kładziemy ogromny nacisk na praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do zawodu. W ramach specjalności Specjalista ds. BHP, studenci zyskują umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie innych, poznają przepisy i zasady BHP oraz przepisy prawa pracy. Dowiadują się o wypadkach przy pracy, jakim mogą ulec pracownicy organizacji oraz o chorobach zawodowych.

Absolwent specjalności bez przeszkód organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby BHP, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące BHP oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Pracownik po ukończeniu studiów na WSB-NLU, jako specjalista ds. BHP potrafi prowadzić doradztwo, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Specjalista ds. BHP

Ukończenie specjalności Specjalista ds. BHP na WSB-NLU oraz uzyskanie tytułu licencjata, otwiera przed absolwentem drzwi do kariery zawodowej. Po studiach możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jak:

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy,
 • Menadżer BHP,
 • Szkoleniowiec BHP,
 • Konsultant z zakresu BHP,
 • Specjalista ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • Kierownik ds. zarządzania bezpieczeństwem organizacji,
 • Inspektor przeciwpożarowy,
 • Pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Specjalista w instytucjach badawczych.

DYPLOM

Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Forma studiów I stopnia na WSB-NLU


Studenci, którzy zdecydują się na aplikację na WSB-NLU, mogą wybierać pomiędzy takimi formami studiów na kierunku Zarządzanie i specjalności Specjalista ds. BHP jak:

 • studia stacjonarne (prowadzone na terenie kampusu w Nowym Sączu),
 • studia niestacjonarne (odbywające się w formie fizycznej w Nowym Sączu lub w filii zamiejscowej),
 • studia interaktywne – RealTime Online (transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy CloudA).

Jak długo trwają studia I stopnia na specjalności Specjalista ds. BHP?

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i specjalności Specjalista ds. BHP trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Po upływie tego czasu oraz zdanej obronie, uzyskasz tytuł licencjata.

Koszt studiów Specjalista ds. BHP

Czesne za studia I stopnia na specjalności Specjalista ds. BHP są płatne w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego i nie wymagają dodatkowej wpłaty. Pełen cennik studiów na WSB-NLU można znaleźć tutaj: https://itcloud.wsb-nlu.edu.pl/s/6LaC8tKFLxHZ6yM/download

Stopka