Studia I stopnia - kierunek Zarządzanie, specjalność:
Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP

Poziom:

I stopień, licencjackie

Czas trwania:

6 semestrów

Cena (10 rat w roku):

 438,00 zł / miesiąc studia stacjonarne
448,00 zł / miesiąc studia niestacjonarne
488,00 zł / miesiąc studia niestacjonarne interaktywne


Od czuwania nad przepisami czy przestrzeganiem norm w jednostce czuwa osoba odpowiedzialna w tym zakresie i odpowiednio przeszkolona, czyli specjalista ds. BHP. Mając na uwadze bezpieczeństwo, które powinno być priorytetem każdej organizacji, WSB-NLU przygotowała studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Specjalista ds. BHP. Stawiamy nacisk na przekazanie studentom wiedzy merytorycznej oraz znajomości zastosowania jej w praktyce.

Dla kogo skierowane są studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP?

Dla kogo skierowane są studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP to zawód niezwykle odpowiedzialny. Rolą specjalisty ds. BHP jest dbanie o bezpieczeństwo całej firmy, koordynację oraz nadzór przestrzegania przepisów i obowiązujących norm. Dlatego studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University kierowane są do osób, które czują, że bez przeszkód mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za innych, wykazują się samodzielnością oraz dobrą komunikatywnością z innymi.

Jeśli czujesz, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są tym, co Cię interesuje – postaw na studia o specjalności Specjalista ds. BHP na WSB-NLU, gdzie możesz liczyć na rzetelne przygotowanie do zawodu!

Program studiów I stopnia o specjalności: Specjalista ds BHP

Program studiów I stopnia o specjalności: Specjalista ds BHP

Ponieważ Specjalista ds. BHP jest osoba odpowiedzialną zarówno za bezpieczną atmosferę przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenie – musi uzyskać wiedzę na najwyższym poziomie. Z tego powodu, przygotowując ofertę kierunku Zarządzanie i specjalności Specjalista ds. BHP, na WSB-NLU postawiliśmy duży nacisk na zajęcia z praktykami tego zawodu. W ramach toku studiów o specjalności Specjalista ds. BHP weźmiesz udział, m.in. w takich zajęciach jak:

 • Narzędzia informatyki,
 • Podstawy zarządzania,
 • Podstawy ekonomii,
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Ekonomia menadżerska,
 • Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Prawo pracy,
 • Zagrożenia i ryzyko zawodowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Dodatkowym atutem studiów I stopnia na WSB-NLU na specjalności Specjalista ds. BHP jest uczestnictwo w zajęciach z języka obcego. Pozwoli to studentom na studiach zaocznych z BHP zyskać praktyczne umiejętności posługiwania się językiem, co podniesie ich kwalifikacje zawodowe.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów I stopnia o specjalności Specjalista ds BHP

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów
I stopnia o specjalności Specjalista ds BHP

Na WSB-NLU kładziemy ogromny nacisk na praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do zawodu. W ramach specjalności Specjalista ds. BHP, studenci zyskują umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie innych, poznają przepisy i zasady BHP oraz przepisy prawa pracy. Studenci na studiach z BHP się o wypadkach przy pracy, jakim mogą ulec pracownicy organizacji oraz o chorobach zawodowych.

Absolwent specjalności Specjalista ds. BHP bez przeszkód organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby BHP, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące BHP oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Pracownik po ukończeniu studiów na WSB-NLU, jako specjalista ds. BHP potrafi prowadzić doradztwo, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Specjalista ds. BHP

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Specjalista ds. BHP

Ukończenie specjalności Specjalista ds. BHP na WSB-NLU oraz uzyskanie tytułu licencjata, otwiera przed absolwentem drzwi do kariery zawodowej. Po studiach możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jak:

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy,
 • Menadżer BHP,
 • Szkoleniowiec BHP,
 • Konsultant z zakresu BHP,
 • Specjalista ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • Kierownik ds. zarządzania bezpieczeństwem organizacji,
 • Inspektor przeciwpożarowy,
 • Pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Specjalista w instytucjach badawczych.

87% naszych studentów znajduje pracę w zawodzie

Zapisz się online

Forma studiów na WSB-NLU

Studia stacjonarne

Prowadzone na terenie kampusu w Nowym Sączu.

Studia niestacjonarne

Odbywające się w formie fizycznej w Nowym Sączu w lub w filii zamiejscowej.

Studia interaktywne

Transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy CloudA.

RealTime Online

Jak długo trwają studia I stopnia na specjalności Specjalista ds. BHP?

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i specjalności Specjalista ds. BHP trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Po upływie tego czasu oraz zdanej obronie, uzyskasz tytuł licencjata.

Koszt studiów Specjalista ds. BHP

Czesne za studia I stopnia na specjalności Specjalista ds. BHP są płatne w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego i nie wymagają dodatkowej wpłaty.

Pełen cennik studiów na WSB-NLU można znaleźć tutaj: Cennik

Jak wygląda
dyplom?

Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.