Jak zostać BHP-owcem

STUDIA PODYPLOMOWE – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stale rośnie. Niezwykle istotne jest, aby taki specjalista, w sposób profesjonalny pomagał pracodawcy stworzyć odpowiednie, tzn. bezpieczne i higieniczne warunki pracy w danym zakładzie oraz czuwał nad ich przestrzeganiem.
Pracownicy, którzy z zadowoleniem przychodzą do pracy, wiedząc, że pracodawca dba o ich bezpieczeństwo w procesie pracy, to kwestia niezwykle istotna. Wpływa to bezpośrednio na pozytywny wizerunek firmy, dobre imię pracodawcy oraz powoduje, że wiele osób chciałoby być pracownikami takiego właśnie zakładu pracy.
Przepisy prawa obligują pracodawcę do stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyraźnie precyzuje to art. 237 (11) Kodeksu pracy, który stanowi:
• Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 50 pracowników może wykonywać zadania służby BHP pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP
• Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników powierza zadania służby BHP:
a) pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników
b) specjalistom spoza zakładu pracy
• Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby BHP, co przez organy kontroli rozumiane jest jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby BHP”.

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, żeby być na bieżąco z przepisami prawa, które bardzo dynamicznie się zmieniają oraz śledzić postęp technologiczny, który również rozwija się szybkim tempie.
Taka osoba powinna posiadać duży zasób wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Niezwykle istotne i przydatne będą również jej odpowiednie predyspozycje psychiczne.

Osoby zatrudnione w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą liczyć na bardzo dobre zarobki oraz stabilne zatrudnienie. Średnie miesięczne zarobki na tym stanowisku kształtują się około 5 400,00 zł brutto. Warto dodać, że wynagrodzenie powyżej podanej kwoty otrzymuje około 50% najlepiej wykształconych specjalistów z tego zakresu (źródło: zarobki.pracuj.pl.htm).
Na wysokość wynagrodzenia wpływają m.in. takie czynniki, jak: wielkość firmy, jej kapitał i region działania, jak również wykształcenie i doświadczenie takiej osoby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4.1).

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać BHP-owcem?

Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne (§ 4.2):

1. Inspektor ds. BHP – to pierwszy krok dla osób, które zamierzają podjąć taką ścieżkę swojej kariery. Żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż zawodowy
b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
c) Wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż zawodowy
2.Starszy Inspektor ds. BHP – osoba, która zamierza aplikować na to stanowisko pracy powinna udokumentować, iż posiada:
a) Wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy
lub
b) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy
lub
c) Wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy
3. Specjalista ds. BHP – żeby podjąć pracę na tym stanowisku pracy wymagane jest udokumentowanie posiadania jednego z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP
c) Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie BHP
4. Główny Specjalista ds. BHP – żeby pracować na tym stanowisku pracy trzeba posiadać jedno z wymienionych poniżej:
a) Wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP
b) Wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie BHP

Reasumując, osoby, które interesują się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, decydując się na podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, uzyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie oraz zatrudnienia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Dodatkową zaletą, szczególnie cenioną wśród pracujących słuchaczy studiów podyplomowych oraz biorąc pod uwagę trwającą obecnie sytuacje epidemiologiczną jest możliwość studiowania bez wychodzenia z domu. WSB-NLU, dzięki wykorzystywaniu (z powodzeniem od kilku lat) autorskiej platformy Cloud Academy transmituje swoje zajęcia w ultranowoczesnej formule tzw. RealTime Online, gdzie zajęcia z pełną interakcją odbywają się w czasie rzeczywistym.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!