Zapytaj psychologa - cz.3

Pani Magdalena Wajda – Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU odpowiada na 10 najczęściej zadawanych pytań przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z zakresu psychologii.

Najczęstsze pytania dotyczące studiów psychologicznych:

1. Czy studia mogę rozpocząć od lutego?
Tak. Studenci zrekrutowani na semestr letni rozpoczynają zajęcia już w lutym, kiedy to rozpoczynamy na naszej Uczelni nowy semestr.

2. Kiedy mogę spodziewać się wpisania ocen, które zostały mi zaliczone w tzw. „awansie dziekańskim”.
Od momentu wpisu na listę studentów zwykle do 3 tygodni staramy się wyznaczyć różnice programowe naszym słuchaczom. Jednakże, z roku na rok ofertę edukacyjną naszej Uczelni wybiera co raz więcej osób, szczególnie licznie rozpoczynając kształcenie w ramach studiów z transferem ocen - oznacza to, że czas wpisywania ocen w ramach awansu dziekańskiego może się wydłużyć o kilka tygodni. Zawsze podkreślamy, iż nad każdym Studentem pochylamy się indywidualnie - pragniemy zaliczyć Państwu jak największą liczbę przedmiotów, celem ułatwienia studiowania. W związku z powyższym, analiza suplementów trwa nawet ponad godzinę na każdą osobę. Niemniej jednak, aby proces ten usprawnić, zaangażowano do niego klika osób, które rozpatrują Państwa podania. Proszę również zwrócić uwagę, iż dla analizujących istotne są nie tylko dyplomy ukończenia danych studiów, ale przede wszystkim suplementy, gdzie znajduje się pełen wykaz zrealizowanych przedmiotów.

3. Czy mogę robić praktyki w kilku miejscach?
Oczywiście. W ramach wyznaczonej ilości godzin na kierunku psychologia (okres trwania studenckiej praktyki zawodowej wynosi dla studiów jednolitych magisterskich ilość w wymiarze nie mniejszym niż 900 godzin i 30 punktów ECTS. Studenci przyjęci przed rekrutacją na semestr letni 2019/2020 zobowiązani są do zrealizowania 360 godzin praktyk zawodowych). Nasi Studenci mają pełną dowolność w wyborze miejsca praktyk, dlatego powyższe godziny można realizować w kilku miejscach - tak, aby nabrać jak największego doświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, iż Studenci kierunku psychologia zobowiązani są do ukończenia praktyki pod nadzorem i opieką psychologa, który zatrudniony jest w miejscu odbywania praktyki zawodowej, który jest wskazany jako opiekun praktyki zawodowej.

4. Gdzie znajdę wykaz przedmiotów na studiach?
Katalog kursów realizowanych w ramach studiów znajduje się na stronie naszej szkoły w zakładce: OFERTA EDUKACYJNA. Osobno dla Psychologii klinicznej i osobowości oraz Psychologii organizacji i zarządzania znajdą Państwo wykaz przedmiotów oraz przewidywaną dla nich liczbę punktów ECTS wraz z podaniem godzin zarówno na część wykładową jak i ćwiczeniową.

5. Od wielu lat pracuje w zawodzie, w którym stykam się z psychologami. Czy mogę liczyć na zaliczenie praktyk ?
Oczywiście! Wówczas praktyka będzie zaliczona na poczet aktywności zawodowej. Na kierunku psychologia, ważne jest jednak, aby student w ramach swojej pracy zawodowej współpracował z psychologiem, który poświadczy jego zaangażowanie w przyswajanie wiedzy psychologicznej

6. Czy można skrócić studia na podstawie doświadczenia zawodowego (procedury PeU)?
Procedura uznania zawodowego nie obowiązuje na psychologii. Aby pracować jako psycholog i zdobywać doświadczenie zawodowe bezwzględnie należy posiadać tytuł magistra psychologii, co oznacza, iż nie jest możliwe wcześniejsze zdobywanie kompetencji zawodowych na tym kierunku jako student.

7. Czy dużo jest przedmiotów matematycznych na studiach z zakresu psychologii?
Co prawda, psychologia należy do grupy nauk humanistycznych, jednak jej studiowanie to nie tylko sama teoria. W związku z tym, że jednym z głównych narzędzi pracy psychologa są testy psychologiczne, studenci będą musieli przyswoić sobie podstawowe wiadomości z zakresu statystyki oraz ekonomii. Dobra wiadomość jest jednak taka, że program studiów nie przewiduje większej ilości przedmiotów matematycznych. Wielokrotnie nasi studenci psychologii drżeli na samą nazwę: statystyka, jednak po sesji zawsze mówili, że “nie taki diabeł straszny jak go malują“.

8. Czy tylko wymienione na stronie kierunki pokrewne uprawniają do awansu na psychologii?
Nie, każdy, kto posiada chociażby dyplom ukończenia studiów licencjackich może aplikować o skrócenie czasu studiowania. Zaznaczyć należy jednak, że kierunki dalece odbiegające od nauk humanistycznych mogą spowodować, iż Studentowi zostanie zaproponowany semestr niższy niż piąty (III rok).

9. Czy na wykładach muszę być w czasie rzeczywistym?
Udział naszych studentów w wykładach jest nieobowiązkowy. Są one nagrywane (archiwizowane) i w dowolnym dla siebie czasie można je obejrzeć. Oznacza to, że prowadzący nie wymagają rzeczywistego udziału na wykładach w czasie ich trwania.

10. Jak rozwiązana jest kwestia zajęć praktycznych na studiach RealTime Online?
Zajęcia praktyczne na studiach RealTime Online, w przeciwieństwie do wykładów, wymagają uczestnictwa Studenta w czasie ich trwania. Jest to związane z tym, iż prowadzący zlecają zadania do wykonania i student ma określony czas na odesłanie właściwych odpowiedzi w określonym przedziale czasowym. Bywa też tak, że w trakcie zajęć praktycznych Studenci wykonują zlecone przez prowadzącego zadania otrzymując za to punkty. Oznacza to, iż obecność na takich zajęciach jest obowiązkowa.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!