Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Zapytaj psychologa - cz.4

Oceń ten wpis:
(0.0)

1. Czy można zaliczyć praktyki na podstawie ukończonych kursów psychologicznych?
Kursy nie stanowią podstawy do zaliczenia praktyk zawodowych. Możliwa forma zaliczeń praktyk opisana jest w sekcji PRAKTYKI ZAWODOWE.

2. Czy realizując 30h praktyk ze studiów podyplomowych (przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela) w poradni - opiekunem tych praktyk może być psycholog czy tylko pedagog?
Tylko studenci kierunku psychologia zobowiązani są do odbywania praktyki zawodowej pod nadzorem psychologa. Studenci kierunków pedagogicznych realizowanych na studiach podyplomowych praktykować mogą pod opieką dowolnego pracownika pedagogicznego/ przełożonego z danej placówki. Oczywiście, jeśli jest ot psycholog, nie stanowi to problemu.

3. Czy jeśli powtarza się przedmiot na studiach podyplomowych, który już wcześniej na był realizowany studiach na WSB-NLU to czy on jest z automatu zaliczany?
W takim przypadku należy zwrócić się do prowadzącego dany przedmiot i okazać sylabus z poprzednich studiów, który będzie stanowić potwierdzenie o zaliczeniu niniejszego kursu. Zgodnie z Polityką Jakości WSB-NLU osobą decyzyjną ws. przepisania oceny z danego przedmiotu jest prowadzący.

4. Jeśli zaczyna się studiować psychologię to kiedy można wybrać specjalność i jakie są do wyboru?
Specjalność wybiera się na początku czwartego roku, na semestrze siódmym. Wówczas, w zależności od obranej specjalności dochodzą przedmioty konkretne z nia związane, tzw. Przedmioty specjalnościowe. Warto podkreślić, iż można wybrać więcej niż jedną specjalność, co zostanie odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Do wyboru Studenci mają:

Ogromną zaletą studiów o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości na WSB-NLU jest bogaty program, pełen ciekawych zajęć prowadzonych m.in. przez praktyków psychologii czyli osób, które prowadzą własną praktykę psychologiczną lub pracują na stanowisku psychologa. Atutem są zajęcia dopasowane do specjalności, obejmujące zarówno zagadnienia klinicznej, jak i problemy związane ze współczesnymi normami społecznymi czy problemów z adaptacją środowiskową. Podczas całego toku studiów jednolitych magisterskich, studenci specjalności Psychologia kliniczna i osobowości będą brać udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Psychiatria,
 • Neuropsychologia,
 • Diagnoza psychologiczna osobowości patologicznej,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia rewalidacji,
 • Interwencje kryzysowe,
 • Psychometria,
 • Parcjalne deficyty rozwojowe.

Podczas studiów magisterskich z Psychologii na specjalności Psychologia biznesu, studenci WSB-NLU mają możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach, w tym m.in.:

 • Kierowanie zespołem,
 • Zarządzanie projektami,
 • Strategie i procesy personalne,
 • Uzależnienia behawioralne,
 • Coaching i doradztwo indywidualne,
 • Psychometria,
 • Strategie i procesy personalne,
 • Koncepcje zarządzania.

W programie dot. specjalności neuropsychologia zostaną podkreślone m.in. takie kwestie jak podstawowe neurobiologiczne oraz poznawcze mechanizmy. Studenci skupią się na wrodzonych, nabytych oraz zwyrodnieniowych dysfunkcjach mózgu, oraz związanych z nimi zaburzeniami neurofarmakologicznymi. Podczas toku studiów na specjalności Neuropsychologia, studenci WSB-NLU będą uczestniczyć m.in. w takich zajęciach jak:

 • Neuropsychiatria
 • Neuropsychologia
 • Psycholingwistyka
 • Terapia neuropsychologiczna i neurorehabilitacja
 • Sztuczna inteligencja
 • Diagnostyka neuropsychologiczna


5. Czy podczas zaliczenia praktyki istotną kwestią jest, czy psycholog nadzorujący praktykę nie jest zatrudniony na etat w danym miejscu?
Podczas zaliczenia praktyki nie jest istotny wymiar czasu pracy oraz rodzaj zatrudnienia  psychologa  sprawującego nadzór merytoryczny nad praktykantem. Ważne jest, aby fizycznie ilość godzin jaka została mu przydzielona przez pracodawcę pozwalała na nadzorowanie praktyki studenta.

6. Jak wygląda kwestia praktyk przy studiach online? Pytam poniewaz mieszkam i pracuje w Niemczech i nie będę w stanie kilka miesięcy poświecić na praktyki, jak rozwiązać te kwestie?
Dobrze jest przystąpić do realizowania praktyki już od niższych semestrów- a więc nie czekać do końca studiów i podzielić sobie praktyki na mniejsze godzinowo etapy. Uznajemy praktyki realizowane za granicą, ale pod nadzorem psychologa. W związku z tym, praktykować można tylko w tych placówkach, gdzie zatrudniony jest psycholog. Następnie dokumentację stanowiącą podstawę zaliczenia praktyki należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego i dodać do systemu Clouda™.
Aby rozpocząć praktykę zawodową standardową należy w systemie Clouda™ wybrać zakładkę praktyka i wpisać miejsce jej realizowania oraz ilość godzin, jaka będzie realizowana w danej instytucji. Wymagane jest również podanie daty jej rozpoczęcia oraz zakończenia. Jeżeli Student/Słuchacz będzie się starał o zaliczenie doświadczenia zawodowego (np. zatrudnienia) na poczet praktyki zawodowej, należy wpisać datę zawarcia i zakończenia umowy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal, nie należy wpisywać daty zakończenia).

7. Mam pytanie, czy wolontariat , który polega na pomocy kobietom doznającym przemocy może zostać zaliczony jako praktyki?
Tak, wolontariat może być uznany przez Uczelnię jako praktyka na poczet aktywności zawodowej. Do wymaganej dokumentacji należy wówczas dołączyć: wniosek o zaliczenie praktyki na poczet aktywności zawodowej, zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie oraz sprawozdanie z praktyki opatrzone podpisem i pieczęcią psychologa nadzorującego wolontariat oraz dyrektora danej placówki.

8. Jakie studia należy ukończyć, aby zostać profilerem?
W Polsce nie ma zawodu profilera. Przynajmniej w oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności. Nie ma studiów z profilowania kryminalnego, nie ma ofert pracy dla profilerów. Profilowaniem zajmują się również biegli sądowi, niezależni konsultanci i Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W Polsce tylko jedna osoba jest oficjalnie zatrudniona na stanowisku zbliżonym do amerykańskiego profilera. Pracuje ona w Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku. Jej stanowisko nazywa się: specjalista do spraw identyfikacji psychologicznej.
W Polsce profilerzy najczęściej są absolwentami psychologii. Najczęściej profilowaniem zajmują się psycholodzy policyjni, którzy wspierają pion kryminalny i dochodzeniowo-śledczy policji. Co raz częściej przy śledztwach pracują w charakterze konsultantów. Można być psychologiem policyjnym jako pracownik cywilny, można też być nim jako funkcjonariusz.
Nie ma jasnych kryteriów wskazujących, jaką drogę kształcenia należy objąć po ukończonych studiach z psychologii. Najczęściej rekomenduje się edukację na poniższych studiach podpyplomowych:

 • Psychologia sądowa
 • Psychokryminalistyka
 • Kryminologia
 • Psychologia dochodzeniowo- śledcza

Warto również zainteresowac się kursami z profilowania kryminalnego, które najlepiej realizaować pod okiem doświadcoznych specjalistów w tej dziedzinie, jak np. Jana Gołębiowskiego czy Macieja Szaszkiewicza.

9. Czy zawód psychologa jest regulowany prawnie?
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 763 z późniejszymi zmianami) weszła teoretycznie w życie dnia 1 stycznia 2006 r. i teoretycznie do dnia dzisiejszego jest aktem obowiązującym. Zaznaczyć należy, iż nigdy nie uchwalono do tej ustawy przepisów wykonawczych, które pozwoliłyby na jej praktyczne zastosowanie. I tak, w ślad za tym, zgodnie z tą ustawą, prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje w momencie dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, które to izby nigdy nie istniały i nadal nie istnieją. Można więc wyciągnąć wniosek, że nikt w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu psychologa bowiem nikt nie został na tę listę wpisany.

10.  Czy przed rozpoczęciem studiów z psychologii warto zaopatrzyć się w jakieś lektury, które ułatwią edukację?
Obowiązkiem każdego prowadzącego zajęcia jest udostępnienie Studentom literatury i wszelkich materiałów niezbędnych do zaliczenia. Nie ma konieczności „przygotowywania się” do studiów wcześniej, ponieważ  ich program jest tak zaplanowany, aby stopniowo wdrażać słuchaczy w tajniki psychologii. Niemniej jednak, można zaopatrzyć się w kanon lektur psychologicznych, który na pewno będzie przydatny również podczas zajęć.

 • Zimbardo Philip, Gerrig Richard: Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • James W. Kalat: Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Jan Strelau (red): Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 1,2,3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Helena Sęk: Psychologia Kliniczna, tom 1,2 . Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Helen Bee: Psychologia rozwoju Człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.