Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia PEU

Uznanie zawodowe
Uznanie zawodowe - potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)

Uznanie dorobku zawodowego - potwierdzenie efektów uczenia się (Studia PEU)

Od pewnego czasu w Polsce możliwe jest zaliczenie doświadczenia zawodowego na poczet studiów i w efekcie - skrócenie studiów. Chcesz skorzystać z tej opcji? W WSB-NLU jest to możliwe! Informujemy o możliwości podjęcia studiów z wykorzystaniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego (procedura PEU – Potwierdzenia Efektów Uczenia).

Uznanie efektów kształcenia – udokumentuj swoje kompetencje, by starać się o awans na studiach

Potwierdzenie efektów uczenia się to procedura, która poprzedza cały proces rekrutacyjny na studia. Dzięki PEU możesz ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów w oparciu o Twoje doświadczenie zawodowe, wolontariatu czy wszelkie kursy.

Kto może skorzystać z uznania dorobku zawodowego, czyli krótszych studiów dla pracujących?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych, czyli procedura PEU jest dedykowana dla kandydatów studiów I oraz II stopnia. Studia tego typu są adresowane do osób posiadających, obok świadectwa dojrzałości, co najmniej:

 • 5 - letnie doświadczenie zawodowe – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,
 • 3 - letnie doświadczenie zawodowe – opcja dla osób z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera, czyli dla tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia.
Dla kogo to najlepsza opcja?

Dla kogo studia w trybie PEU to najlepsza opcja?

PEU, czyli potwierdzenie efektów uczenia się to propozycja, która jest dedykowana osobom aktywnym zawodowo.

Jeśli chcesz zyskać nowe umiejętności, jednocześnie będąc specjalistą w niektórych dziedzinach – nie czekaj dłużej. Skróć studia, zdobądź dyplom studiów wyższych, poszerz swoje kwalifikacje, w krótszym czasie dzięki zastosowaniu procedury PEU.

Procedura uznania efektów uczenia się to doskonała opcja szczególnie dla:

 • Kierowników,
 • Managerów,
 • Dyrektorów firm,
 • Właścicieli przedsiębiorstw,
 • Uczestników wolontariatów,
 • Informatyków,
 • Programistów,
 • Administratorów IT.
Co trzeba wiedzieć o PEU?

Co trzeba wiedzieć o PEU?

Chcesz iść na studia i skorzystać z Procedury potwierdzenia efektów uczenia się, w ramach potwierdzenia efektów uczenia się? Są trzy reguły określone w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), które musisz znać.

 

 • Wniosek o wszczęcie postępowania procedury PEU powinien zostać złożony w terminie od 15 kwietnia do 23 sierpnia w dziale rekrutacji i marketingu na adres mailowy rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl bądź pocztą na adres ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Dział Rekrutacji i Marketingu 
 • PEU nie można zastosować w przypadku studiów na takich kierunkach, jak: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna, weterynaria, architektura. Nie stosujemy jej także na kierunku psychologia oraz prawo.
 • Każdy student, który korzysta z potwierdzenia efektów uczenia się może uzyskać do 50% puli punktów ECTS przewidzianych dla kierunku. Nie ma możliwości zaliczenia całego programu.
 • Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na kierunek w ramach procesu PEU nie może być większa niż 20% ogólnej liczby kandydatów na dedykowanym kierunku.
Praktyczny egzamin WSB-NLU potwierdzający umiejętności kandydata

Praktyczny egzamin WSB-NLU potwierdzający umiejętności kandydata

Przebieg egzaminu potwierdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata jest opisany w zawiadomieniu wysłanym listownie oraz w treści maila. Jak wygląda sam egzamin w ramach PEU? W WSB-NLU on na przygotowaniu przez kandydata wysokojakościowej prezentacji, zawierającej m.in.:

 • Informacje dotyczące przystąpienia do procedury PEU: imię i nazwisko kandydatka, rok akademicki;
 • Wypis firm/wolontariatów na podstawie, których kandydat stara się o procedurę PEU;
 • Temat pierwszego zagadnienia, np.; „NARZĘDZIA MARKETINGOWE”;
 • Opis głównych założeń danego punktu, podział teoretyczny, dedykowane kwalifikacje, pojęcia i opisy książkowe dotyczące omawianego zagadnienia;
 • Slajdy dot. firmy w której pracuje lub pracował kandydat, informacje o praktycznym zastosowaniu wiedzy, potwierdzenie wiedzy i umiejętności kandydata, wywiad w firmie.

Celem egzaminu dot. dorobku zawodowego kandydata jest faktyczne potwierdzenie jego umiejętności. Po zakończonej prezentacji komisja wystawia stosowne zaświadczenie decydujące o pozytywnym lub negatywnym wyniku zaliczenia każdego z modułów przedstawionych w zawiadomieniu o wszczęciu procedury PEU.

Koszt procedury

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł
 • opłata wpisowa - 215 zł
 • formalna weryfikacja wniosku kandydata - 900 zł
 • przeprowadzenie weryfikacji zadeklarowanych przez kandydata efektów uczenia się, przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, sporządzenie protokołu z przeprowadzonej weryfikacji zadeklarowanych przez kandydata efektów uczenia się - 1700 zł

Procedura PEU

Jak wygląda PROCEDURA UZNANIA ZAWODOWEGO w ramach studiów?

Jeśli chcesz skorzystać z procedury PEU musisz wiedzieć, że potwierdzenie efektów uczenia w przypadku WSB-NLU odbywa się na poziomie centralnym w siedzibie Uczelni w Nowym Sączu. Wedle ustalonej przez naszą uczelnię procedury skrócenia studiów, aby uzyskać potwierdzenie efektów uczenia się należy zastosować się do poniższych kroków.

 1. Zapoznaj się z regulaminem PEU dla WSB-NLU (dokument dostępny poniżej).
 2. Wypełnij formularz znajdujący się na stronie: 14-16 regulaminu.
 3. Złóż komplet dokumentów do biura Rekrutacji i Marketingu, tj. formularz zgłoszeniowy, opłatę zgodną z semestrem kształcenia na kierunku, na jakim ubiegasz się o przyjęcie, komplet dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. zaświadczenia z pracy, odpis z CEIDG, świadectwa z pracy, oświadczenie o przedmiotach z programu, których efekty zostały osiągnięte samodzielnie, zaświadczenia o wolontariacie) wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych na dany kierunek Rekrutacja na studia
 4. W ciągu 14 dni uzyskasz decyzję Dziekana WSB-NLU o podjęciu procedury PEU oraz zostaniesz poinformowany mailowo i listownie o wszczęciu procedury uznania zawodowego.
 5. Twój wniosek rozpatrywany jest przez komisję WSB-NLU – obowiązującą praktyką na naszej uczelni jest także obrona swojego dorobku zawodowego w siedzibie Uczelni w Nowym Sączu.
Do pobrania
REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ -
Zarządzenie Kanclerza WSB-NLU - opłaty związane z procesem kształcenia dla Studentów zrekrutowanych po 01 kwietnia 2024.

Zarządzenia dotyczące procedury PEU

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.