Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Apostille jest potwierdzeniem, że dany dokument jest autentyczny i dlatego może być używany za granicą. Apostille jest wymagana w Polsce zgodnie z Konwencją Haską z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

  Poświadczone dokumenty apostille są wymagane na naszej uczelni w następujących sytuacjach:

  • Dla wszystkich studentów zagranicznych na poziomie studiów licencjackich
  • Dla dyplomu dla studentów zagranicznych na poziomie magisterskim

  Informacje o organizacjach, w których można uzyskać apostille do dyplomu znajdują się poniżej.

  Wejdź na ten link: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!