Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach

  W przypadku starania się o podjęcie studiów stacjonarnych, istotnym elementem jest udział w sprawdzianie językowym. Ustalenie poziomu językowego jest podstawą studiowania. Sprawdziany językowe są przeprowadzane we wrześniu. Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

  Kto jest zwolniony ze sprawdzianu? Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych według systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, a także osoby, które zdały Maturę Międzynarodową.

  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!