Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Obowiązkiem studenta jest niezwłoczne złożenie podania na platformie CloudA™ w sekcji - Podania. Należy uzupełnić szablon: przywrócenie I terminu lub przywrócenie II terminu i załączyć zaświadczenie lub inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność (choroba lub ważne okoliczności losowe).

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!