Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Organizacja praktyki zawodowej - krótki przewodnik

  Celem praktyk jest między innymi:

  • praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych,
  • pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie Studenta/Słuchacza do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
  • zapoznanie Studentów/Słuchaczy ze specyfiką środowiska zawodowego, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, społecznych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych w życiu gospodarczo – społecznym, pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
  •  zapoznanie się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • poznanie zasad organizacji pracy, struktur organizacyjnych, podziału kompetencji,
  • zdobycie doświadczenia, wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności wymaganych w pracy, a także dokonanie samooceny w zakresie umiejętności Studentów/Słuchaczy w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej Studentów/Słuchaczy na rynku pracy.

  Dodatkowym celem praktyki może być zebranie materiałów i danych przydatnych do realizacji założeń pracy badawczej, w tym pracy licencjackiej/inżynierskiej czy magisterskiej

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!