Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Dla studentów przychodzących z innych uczelni, dokumentem potwierdzającym średnią ważoną ocen jest zaświadczenie z dziekanatu uczelni, na której student studiował poprzednio. Średnia powinna być wyliczona z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, zgodnie z regulaminem pomocy materialnej ukończonej uczelni.

  Zaświadczenie powinno także zawierać datę ukończenia studiów pierwszego stopnia. Student u którego przerwa w edukacji trwała dłużej niż rok nie może starać się o stypendium Rektora.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!